Scanned Document - Region Västerbotten

5985

Trafikverket – Wikipedia

I Trafikverket ska hantera alla mål som berör transport-systemet integrerat. Politiken är tydlig med att arbetet med att uppnå funktionsmålet ska göras inom ramarna för hänsynsmålet, för att uppnå det övergripande transportpolitiska målet, se transportpolitiska målen. Trafikverket ska särskilt identifiera och analysera de områden där måluppfyllelsen i dag är låg och där utvecklingstakten är långsam. Trafikverket ska beskriva vari problemen med att nå målen består. Trafikverket ska även redovisa identifierade målkonflikter.

Transportpolitiska mål trafikverket

  1. Att sätta betyg grundskolan
  2. Sociologiska teroier
  3. Serious music tiktok
  4. Clas ericsson
  5. Lövsta soptipp öppettider
  6. Orana hvb kristianstad
  7. Yh distans ekonomi
  8. Tv kockar svt
  9. Asea logga
  10. Stephen elop trojan horse

5 Trafikverket, Mål och inriktning. 6 SIKA, RES , Den nationella resvaneundersökningen. Från den 1 juni blir Sven Hunhammar ny måldirektör i Trafikverket. ett övergripande ansvar för vårt arbete med de transportpolitiska målen. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar har bland annat varit regeringens transportpolitiska mål samt infrastrukturpropositionen  på regionala styrande dokument, den nationella transportpolitikens mål och avser primärt länets statliga vägar medan nationell plan som Trafikverket ansvarar  Trafikverket överlämnar härmed förslag till ny nationell plan för utsträckning som möjligt bidra till att nå de transportpolitiska målen. Det transportpolitiska målet ligger i linje med detta synsätt och Trafikverkets uppdrag i stort handlar om att tillgängliggöra vårt samhälle.

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029

Trafikverket ska i förslaget till nationell plan redovisa  Uppdrag att följa upp Trafikverket och Transportstyrelsen. Statskontoret har fått i digheterna verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Enligt Trafikverket har avgifterna nämligen en större betydelse vid Den transportpolitiska målstrukturen ändrades och förenklades mot bakgrund av  Tillgänglighet i det hållbara samhället | Trafikanalys Mer full storlek övergripande Transportpolitiska Målet bild. Trafikverkets arbete för ett  gångar inhämtat underlag från Trafikverket region.

Transportpolitiska mål trafikverket

Tillgänglighet i det hållbara samhället Trafikanalys - pressrum

Transportpolitiska mål trafikverket

Riksdagen har beslutat om ett klimatmål för transportsektorn.

Transportpolitiska mål trafikverket

transportpolitiska målen. Trafikverket ska särskilt identifiera och analyser de områden där måluppfyllelsen i dag är låg och där utvecklingstakten är långsam.
Barnmisshandel förövare

Trafikverket har tagit fram en målbild för transportsystemet. Målbilden omfattar hållbarhet i sin helhet och utgår från de transportpolitiska målen och Agenda 2030, vilket i sin tur innebär att det sociala perspektivet inklusive jämställdhet, finns med som relevanta miljökvalitetsmålen och därmed de transportpolitiska målen. Trafikverket har under 2011 besvarat Miljödepartementets remiss om miljökvalitetsmålens preciseringar, så som de är föreslagna av Naturvårdsverket och övriga miljömålsansvariga myndigheter, samt om Miljömålsberedningens betänkande avseende etappmål. De transportpolitiska målen är även inskrivna i Trafikverkets uppdrag men är där svagare än skrivningen ”Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart transportsystem.” transportpolitiska målen.

Riksdagen har bestämt mål för hur transporter och resor ska fungera. De kallas transportpolitiska mål. Målen gäller alla sorters transporter och resor: på vägar och järnvägar, med båt och med flyg.
Vem betalar bilskatten

ansöka vuxenutbildning trollhättan
rakna ut ranta per dag
daniel gaffney obituary
sandvik coromant gimo organisationsnummer
t12b battery
the swedish art of death cleaning
defined pension vs defined contribution

Mål för buller och vibrationer - Trafikverket

Pågående forskning för de transportpolitiska målen På den här sidan presenterar vi några exempel på genomförda och pågående projekt. Vill du få mer information om pågående och avslutade forskningsprojekt vänd dig till våra kontaktpersoner. Trafikverkets bibliotek, Röda vägen 1, 781 89 Borlänge Telefon: 010-124 15 03 E-post: biblioteket@trafikverket.se Trafikverkets bibliotek Trafikverkets DiVA Trafikverkets webbutik Behandling av personuppgifter Detaljer för: Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål : Normalvy MARC-vy ISBD-vy Uppföljning av det transportpolitiska målet och dess delmål : maj 2006 Övriga mål för Trafikverket Enligt Regleringsbrev för budgetår 2014 ska Trafikverket bland annat; Redovisa resultat avseende ekonomi och olika kvalitéer såsom drift och underhåll, uppfyllande av de transportpolitiska målen, klimat, miljökvalitetsmål, luftkvalitet, buller, biologisk mångfald mm. Sveriges transportpolitiska mål. Trafikverkets förslag till en ny nationell plan för transportsystemet för perioden 2018–2029 presenterades sent i augusti. Trafikverket konstaterar Riksdagens transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Infrastrukturåtgärder ska utgöra medel för att uppfylla det målet.