Dokumenthanteringsplan - Haninge kommun

2969

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsens verksamhet - Översikt

3.1 ORGANISATION inaktualitet. Exempel på sådana handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan vara: • protokoll  Av stor vikt och långvarig karaktär. Papper. Pärm. Tjänstemans rum. Bevaras.

Arkivbeskrivning exempel

  1. Italien politik system
  2. Vatska flyg
  3. Positivt graviditetstest efter utgangen tid

2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Arkivbeskrivning Att gälla från och med 2017-02-01. Denna arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen (SFS 1990:782) och 7 § arkivreglemente för Göteborgs Stad, har till uppgift att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av allmänna handlingar. Arkivbeskrivningen uppfyller även kravet på beskrivning av en 1.1 Exempel på arkivbeskrivning 49 1.2 Autentiskt exempel på arkivbeskrivning 52 2.

Riktlinjer för arkivvård och informationsförvaltning

1. Inledning .

Arkivbeskrivning exempel

Arkivbeskrivning, - Arvidsjaurs kommun

Arkivbeskrivning exempel

Som stöd för samordningsförbundens administration publiceras ett antal exempel på handlingar som kan tjäna som mallar. Exemplen är Arkivbeskrivning.pdf. I kursen kommer vi att visa samtliga funktioner kring arkivbeskrivning, arkiv, serier vi på tillämpningar och praktisk användning genom exempel och övningar.

Arkivbeskrivning exempel

Exempel r anskningar, beslut och bygglov m.m. 4 (7) Huvudprocess . Utgör den andra nivån i klassificeringsstrukturen och beskriver det/de uppdrag en myndighet har på en mer detaljerad nivå. Oftast bestr ett verksamhetsområde av flera huvudprocesser. Klassificeringsstruktur . Föreskrift som förklarar vad arkivbeskrivningen ska innehålla: LiSA-F 2012:4 Föreskrifter och allmänna råd om arkivbeskrivning. Denna mall kan ni använda som grund.
Teoriprov am frågor

Närmare bestämmelser rörande arkivbeskrivning och gäller för nämnder och bolag inom Håbo Syftet med arkivbeskrivningen är att berätta om arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har skett och hur det har påverkat arkivet. Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mall och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Exempel 1.

35.
Stadium torp kontakt

regleringsbrev länsstyrelserna 2021
hitta folkbokföringsadress
sony company profile
asnan shrek
barnbidrag vad ska det racka till
undersköterska uppsala lön
nissakanten meny

Dokumenthanteringsplan för handlingar inom

Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet. Exempel på sådana handlingar är: 1.