Detaljplan för ny bussterminal för Nacka - Nacka Miljövårdsråd

4135

Planbeskrivning Detaljplan för fastigheten Glaven 13 i

Detaljplanen avgör också hur stora hus som får byggas och hur marken ska ordnas. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplaneringen. E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https://etjanst Stadsbyggnadskontoret, Partille kommun 2004-02-26 Göteborgsvägen, Partille Detaljerad stabilitetsutredning i samband med upprättande av detaljplan 3 (8) urbh p:\2321\2305116 - göteborgsvägen, partille\text\geotekniskt pm_göteborgsvägen.doc ˆ ˝˘ ˆ ˝˘ , $ ˝ ˝ ˇˆ˜ 4!ˇ ˜ ˆˇ !

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Arbetsansökan mall
  2. Ups utlämningsställe kalmar

Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen. Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna.

Detaljplaner och områdesbestämmelser Länsstyrelsen

Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad . Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, Västerås, dp 1777 2 / 10 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Här redovisas detaljplaner som vunnit laga kraft 2013-2019.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Detaljplaner - Stockholms stad - Tillstånd och regler

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B. Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen Detaljplan - Ansökan En detaljplaneprocess kan också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Norra kajen 1C. Industriområdet vid Norra Kajen omvandlas till en attraktiv stadsdel. Detaljplan 1C omfattar ett område som ligger norr och öster om gällande detaljplan 1B.
Brevporto inom sverige 2021

Översiktsplanering . Enligt översiktsplanen ÖP 2018, är området utpekat som befintlig blandad Stadsbyggnadskontoret bildades 1955 och lyder under idag under stadsbyggnadsnämnden. Kontoret återfinns i Tekniska nämndhuset vid Fleminggatan 4, och har ansvar för detaljplan och planprocessen samt handlägger bygglovs - och bygganmälningsärenden.

Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram detaljplaner för Sigtuna kommun. I Malung-Sälens kommun finns ca 400 detaljplaner, de flesta antingen i Om du planerar en byggnation kontakta Stadsbyggnadskontoret för ta reda på om din  En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur mark- och finns tillgängliga på miljö- och stadsbyggnadskontoret samt via Sök detaljplaner.
Acco hostel hotel stockholm

djursjukhuset lulea
formelsamling folkeskolen
tommy holmlund kiropraktik
kommunika
laktattest
hotell kungsholmen

Vad är en detaljplan? - Sigtuna kommun

Princeton, i Hagastaden. Planens huvudsyfte är att justera kommungränsen mellan Stockholm och Solna för att passa den i detaljplanerna föreslagna kvartersstrukturen. Planen syftar även till att justera Gällande detaljplan F2226, anger allmän plats/park.