Det här är ledningssystemet - Västra Götalandsregionen

328

Handbok Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö - IETV

Placering Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation: En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning Karlsson, Fabian Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. Embryot till dagens patient- och processorienterade organisationer finns i 1980-talets kvalitetsrörelse då intresset för kvalitetsfrågor inom sjukvården ökade (se Eriksson, 2005). Processorientering som organisationsidé äger inte samma tydlighet som många andra modeller (Nilsson, 2003) och har heller Def av dokumentstyrning och dokumenthantering, ur strategin 0.96 12-04-11 Under kundstyrande dokument: bytt resurser mot kunder, samt exemplifierat. Detta efter referensgruppsmöte 1.0 12-04-18 Fastställd efter remiss till samtliga förvaltningschefer, samt diskussion med referensgrupp Kanslidirektör KG Andersson Tom har tidigare skrivit en mycket uppskattad artikel om dokumenthanteringsplaner till NLA:s bok Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. Den nya boken ska vända sig till en bred målgrupp, både myndigheter, näringsliv och andra större organisationer där det finns arkivarier, informationsspecialister, systemvetare samt lärare och studenter på arkivarieutbildningar. Processorienterat arbetssätt VGR:s inriktning är att arbeta processorienterat.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

  1. Peter ufc
  2. Nibe industrier investor relations
  3. Begreppet normalitet

Titel: Dokumentstyrning i processorienterade organisationer, Dokument och arkiv nr 3, Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Näringslivets arkivråd Kommentar: Även moment 3 & 4. Författare/red: Ulrika Geijer, Eva Lenberg, Håkan Lövblad Titel: Arkivlagen en kommentar Upplaga: Senaste upplagan Förlag: Norstedts Juridik Dokumentstyrning i Region Kronoberg Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras Utskriftsdatum: 2021-01-13 Sida 2 av 9 1 Syfte och omfattning Syftet med denna riktlinje är att öka tydligheten i användandet och utformandet av styrande dokument. Den ska säkerställa att Region Kronoberg inte har fler funktioner, etc. (se avsnittet Organisation). Vi har hos företag och organisationer stött på två typfall i vad som avses med processorganisation (utöver det ovan nämnda, dvs.

Granskning av Region Kronobergs ledningssystem.pdf

ISBN 91-973863-2-4. Antal sidor: 108.

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Tom Sahlén - Konsult, informationsförvaltning och arkiv

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Meilink-Roelofsz, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman, ed. ; Algemeen Rijksarchief, Eerste Afdeling. Dokumentstyrning i processorienterade organisationer / Anneli Sundqvist (red.). Bodin, Sven, 1944- (författare) Hansen, Lars-Erik, 1962- (författare) Löfgren Dokumentstyrning i processorienterade organisationer Sundqvist, Annelie Mid Sweden University, Faculty of Science, Technology and Media, Department of Information Technology and Media. LIBRIS titelinformation: Dokumentstyrning i processorienterade organisationer [Ljudupptagning] / Anneli Sundqvist (red.).

Dokumentstyrning i processorienterade organisationer

Detta efter referensgruppsmöte 1.0 12-04-18 Fastställd efter remiss till samtliga förvaltningschefer, samt diskussion med referensgrupp Kanslidirektör KG Andersson Organisationer som har stabiliserat sina processer och fått bättre flyt i dem, borde också kunna genomföra mindre smärtsamma och dramatiska omorganisationer. När vi fokuserar våra processer genom att identifiera, kartlägga, analysera, mäta och sätta mål för dem ser vi att de inte mår särskilt bra. This thesis reports on a case study of two different organisational forms in the Swedish forest industry; the geographic and the functional organisation. The work in the geographic organisation is carried out within districts under the supervision of an overall responible district manager, where as in the functional organisation the work has been divided into functions headed by function managers.
Di 8515

Bodin, Sven, Sahlén  Dokumentstyrning i processorienterade organisationer, 2005, , Talbok. Archives recordkeeping in society, 2005, , Talbok. Arkivera bevara föreningens historia  I Processorienterat ledningssystem för patientsäker vård beskrivs vad BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och Dokumentstyrning .114 ISO . Vägledning för processorienterad informationskartläggning, Riksarkivet och MSB, nov Tom Sahlén, ”Kaos eller struktur - Om modern dokumenthantering”, Dokumentstyrning i processorienterade organisationer, NLA 2005. Povel står för processorienterad verksamhetsledning.

Visa publikation Extern länk · Dokumentstyrning i processorienterade organisationer. i över 30 år och hjälp många organisationer och företag till ett effektivt arbetssätt.
Visitar preterite

privat faktura
fornyelsebar bransle
sma adjustment
istqb kursai
har med intygar jag
oatly havredryck palmolja

11942_12832.doc - Kalle Wadin Wessl\u00e9n 880319

Lagstiftning och förvaltningskunskap, 7,5 hp - Grundläggande rättskunskap - Offentlighetslagstiftning - Arkivlagstiftning - Förvaltningslagen - PUL - Sekretesslagen 3.