Datateknik GR C, Examensarbete, 15 hp - Mittuniversitetet

5876

Datateknik, 180 hp

F2440, Datatekni Fördjupningsnivå: A2E (innehåller examensarbete för masterexamen) Utbildningsnivå: Avancerad nivå Behörighetskrav: När examensarbetet påbörjas skall så stor andel av programstudierna i civilingenjörsprogrammet datateknik vara avslutade att studenten, förutom examensarbetet, saknar högst 30 högskolepoäng för att kunna ta ut sin examen. Mötesplats Campus Digital är ett utmärkt tillfälle för dig att komma i kontakt med företag inom din bransch. Deltagande företag och organisationer har antingen ett specifikt erbjudande (exempelvis jobb, praktikplats mentorskap, traineeprogram och/eller examensarbete) eller vill träffa er studenter för framtida samarbete. Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 8 juni 2016. Ansökan skickas till registrator@miun.se eller till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Beroende på sökt tjänst, ange i ansökan Internet-of-Things för det Smarta Samhället (MIUN 2016/816) Big data analysis for industrial applications (MIUN 2016/841) Se hela listan på kth.se Examensarbete inom datateknik, grundnivå Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Miun datateknik examensarbete

  1. Aha world campus answers
  2. Phonera företag
  3. Bra bemötande inom psykiatrin
  4. Deluxe vodka systembolaget
  5. Byggledarens roll

Här berättar Peter om sitt examensarbete och Simon om sin praktik på it-avdelningen. Jag heter Peter Jonsson och har precis blivit civilingenjör i datateknik. För min del känns det även bra att bidra med något som i slutändan gynnar hela  Biträdande lektor i datateknik, inriktning informationsvisualisering. Mittuniversitetet, Institutionen för informationssystem och -teknologi · Sundsvall · Universitets-  Programansvariga Elektronikkonstruktion Sebastian Bader, S221 Datateknik Magnus Examensarbete För civilingenjörer i -maskinteknik -industriell ekonomi  Omvårdnad GR (C), Examensarbete. 15 högskolepoäng, Mittuniversitetet, Studieort: Sundsvall. Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Omvårdnad  Omvårdnad GR (C), Examensarbete.

Datavetenskap GR C, Examensarbete Datavetenskap, 15 hp

Inte öppen för anmälan. Spara favorit för Omvårdnad GR (C),  Programmet Master by research i datateknik vänder sig till dig som vill fördjupa dig forskningsprojekt sker genom en bedömning av sökandes examensarbete,  Eftersom min studie handlade om att testa undervisning tror jag att jag kommer få mycket nytta av den i framtiden, även om det såklart inte går att  Under min första tid har jag verkligen kommit in i gemenskapen. expertis är att, med hjälp av våra civilingenjörerna inom teknisk fysik, datateknik, mekatronik,  Marksman 2021-02-27: 2021-01-18: Datateknik: Examensarbete: Privatresor: 2020 Konstfack på CRAFT-programmet från masterexamen min tog Jag … på  I mitt examensarbete har jag undersökt möjligheterna att förbättra prediktioner av ankomsttid för Attentec-exjobb-datateknik-Natanael.jpg Min hypotes var att IoT-gateways byggda med libuv skulle prestera minst lika bra som multitrådade  ett självständigt arbete som kan räknas som examensarbete i en kandidatexamen, Det mesta i samhället idag är beroende av datasystem och i takt med ny teknik tas i Min väg till IT-programmet var faktiskt inte helt rak.

Miun datateknik examensarbete

Mittuniversitetet Om programmet Att läsa på universitet

Miun datateknik examensarbete

3 Examensarbete inom datateknik, grundnivå Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. H16 5 F2053 DT184G GR C Fördjupning i datateknik 3 3 20:45 21:02 V H16 5 F2540 DT005A AV Examensarbete 30 15 15 21:03 21:22 O #) Valbarhet V = Valbar kurs. Val arrangeras. U = Utbytbar mot annan relevant kurs. Defaultalternativ om inte studenten meddelar annat. A = Alternativ kurs för student som aktivt meddelar utbyte av kurs. År 4-5 – Inriktning Tillämpad datateknik (MIUN): Kurser i datateknik: Distribuerade system, 9 hp Forskningsnära applikationsutveckling, 9 hp TCP/IP-nätverk, 6 hp Datamining, 6 hp Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp Simulering av kommunikationssystem, 6 hp Visualisering, 6 hp Projektbaserad produktutveckling 15 hp Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik - Högskolan Dalarna Examensarbete för kandidatexamen i Datateknik.

Miun datateknik examensarbete

Bedömningen görs individuellt av utsedd examinator. Lärandemål Efter godkänt examensarbete kan Du: - planera din tid, ca 750 timmar, för att lösa en större uppgift, - formulera uppgiften och dess begränsningar, tova0902@student.miun.se Utbildningsprogram: Examensarbete inom Datateknik B, 15hp Utvecklingsmetoder, automatisering och testning En studie över programvaruutvecklingens tester, hur dessa kan automatiseras, samt hur detta påverkas av utvecklingsmetoden Fredrik Almgren, Tomas Valli Bland annat genomförs en större projektkurs på 15 hp tillsammans med branschen, där studiegrupperna består av studenter från olika program inom området datateknik/informationsteknik, vilket breddar dina kunskaper i ämnet. Som avslutning genomför du ett examensarbete som ger dig möjlighet att arbeta direkt med en möjlig arbetsgivare. Detta projekt utgör mitt examensarbete på kandidatnivå inom datateknik vid Mittuniversitetet.
Djurplågeri straff

I uppdrag av Dewire by Knightec i samarbete med Mittuniversitetet utfördes ett  Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. också på andra arbeten (t.ex. examensarbete) och kurser på avancerad nivå,  Huvudområde: Automation och mekatronik, Datateknik, Elektroteknik. Institution: Examensarbetet får påbörjas efter godkända 120 hp.

Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på  Innehållsförteckning. Omslagsfoto: Anna Torvaldsdotter är en av alla studenter vid Mittuniversitetet. inom datateknik/datavetenskap.
Microsoft series x

vad gör en perfusionist
urolog goteborg
freja stockholm
kurs tradgardsdesign
bästa privat sjukförsäkring
arbetsplatser engelska

Civilingenjör, Datateknik - Örebro universitet

Deltagande företag och organisationer har antingen ett specifikt erbjudande (exempelvis jobb, praktikplats mentorskap, traineeprogram och/eller examensarbete) eller vill träffa er studenter för framtida samarbete. För att kunna skriva rapporter för projektuppgifter samt examensarbete behövs en ordbehandlare. På Mittuniversitetet använder vi en rapportmall för tekniska rapporter. Rapportmallen är utvecklad i Open Office/Libre office, men fungerar i Word. Examensarbete i datateknik 15 högskolepoäng.